Strip System

1 / 11
Projectes

Creació de marca, identitat corporativa i materials de comunicació per una de les empreses punteres dins el sector del conductes HVAC per a instal·lacions de sistems d’aire acondicionat. Conviu amb la marca Piralu de Poliuretanos, l’empresa que en fabrica els panells. Amb mercat als 5 continents els materials es desenvolupen amb 3 idiomes, castellà, anglès i francès.

Client: Strip